Тоног төхөөрөмжийг шалгаж байна

  • Тоног төхөөрөмжийг шалгаж байна

    Тоног төхөөрөмжийг шалгаж байна

    Шалгалтын хэрэгсэл гэж юу вэ?Энэ нь нарийн төвөгтэй зүйлсийн шинж чанарыг шалгахад ашигладаг чанарын баталгааны хэрэгсэл юм.Энэ нь автомашины үйлдвэрлэлийн процесст маш их хэрэглэгддэг бөгөөд энэ нь бүх тээврийн хэрэгслийг зөв бэхэлж, тэгшлэхийг баталгаажуулахын тулд хуудас металлын биеийн хэсгүүдийн дууссан хэсгүүдийг шалгадаг.Шалгах бэхэлгээг голчлон эцсийн бүтээгдэхүүн нь стандартад нийцсэн бүх шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор ашигладаг.Энэ нь гөлгөр материалаар хангагдсан ба...