Ган металлын үйлдвэрлэл

  • Ган металлын үйлдвэрлэл

    Ган металлын үйлдвэрлэл

    Хуудас металлын үйлдвэрлэл гэдэг нь материалыг зайлуулах ба/эсвэл материалын хэв гажилтын замаар хуудас металлыг хүссэн хэсэг болгон хувиргах үйлдвэрлэлийн үйл явцын ангилал юм.Эдгээр процесст ажлын хэсэг болж ажилладаг металл хуудас нь түүхий эдийн нөөцийн хамгийн түгээмэл хэлбэрүүдийн нэг юм.Ажлын хэсгийг хуудас металл гэж ангилах материалын зузаан нь тодорхой тодорхойлогдоогүй байна.Гэсэн хэдий ч, хуудас металл нь ерөнхийдөө 0.006-аас 0.25 инч зузаантай хувьцааны хэсэг гэж тооцогддог.Бялуу...