Эргүүлсэн эд ангиудын үйлчилгээ

  • Эргүүлсэн эд ангиудын үйлчилгээ

    Эргүүлсэн эд ангиудын үйлчилгээ

    Эргүүлэх нь хүсээгүй материалыг огтолж, эргэлтийн хэсгүүдийг бий болгоход ашигладаг, боловсруулалтын нэг хэлбэр бөгөөд материалыг зайлуулах процесс юм.Эргэлтийн процесс нь эргэлтийн машин эсвэл токарь, ажлын хэсэг, бэхэлгээ, зүсэх хэрэгсэл шаарддаг.Ажлын хэсэг нь өөрөө эргүүлэх машинд бэхлэгдсэн бэхэлгээнд бэхлэгдсэн, өндөр хурдтайгаар эргүүлэх боломжтой урьдчилан хэлбэртэй материал юм.Таслагч нь ихэвчлэн нэг цэгтэй зүсэх хэрэгсэл бөгөөд машинд бэхлэгдсэн байдаг боловч ...